Menig werkgever geeft zijn werknemers en relaties een kerstpakket

Maar de fiscus wil daar ook van meeprofiteren. Waar moet op u op letten?
Lees dan onderstaande tekst:


Een kerstpakket of een cadeaubon voor het personeel wordt gezien als een geschenk in natura.

Voor zover de waarde in het economische verkeer van geschenken in totaal per kalenderjaar niet meer is dan 70, mogen de werkgevers daarover 20% eindheffing toepassen.

Voor zover de waarde meer is dan 70 kan de werkgever, net als voor andere verstrekkingen, gebruik maken van de zogenoemde regeling voor kleine verstrekkingen: als de waarde in het economische verkeer niet meer is dan 136 per verstrekking en in totaal maximaal 272 per jaar bedraagt, kan de werkgever tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toepassen.