De met een '*'
gemerkte items
moeten worden
ingevuld.